Przejdź do treści głównej

Wizyty studyjne z warsztatem design thinking - zapraszamy


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-12-09 12:49

Zastanawiasz się czy warto realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? Chciałbyś poznać metody ich tworzenia? Ciekawią cię opinie osób, które skorzystały z dofinansowania unijnego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych połączonych z warsztatem design thinking.  

W „stolicach" czterech subregionów województwa śląskiego - w Katowicach, Częstochowie, Bielsku-Białej i Rybniku odbywają się spotkania poświęcone obszarom wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020, w części EFS, tj. regionalnemu rynkowi pracy, regionalnym kadrom gospodarki opartej na wiedzy, włączeniu społecznemu oraz wzmocnieniu potencjału edukacyjnego.

Spotkania mają za zadanie zainspirować i zachęcić kolejnych beneficjentów do przekuwania swoich pomysłów w projekty. Uczestnicy nie tylko poznają zasady ubiegania się o unijne dofinansowanie, ale także spotykają się z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektów w ubiegłej perspektywie finansowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rozmowy na temat rozliczania projektów i kontroli.

Ważnym punktem każdej z wizyt są warsztaty design thinking prowadzone przez Joannę Szustakiewicz, doktorantkę z Politechniki Gdańskiej, kierowniczkę projektu Design Thinking Festival. Zajęcia mają ułatwić przyszłym beneficjentom pomysły zamienić w realne projekty.
- Design Thinking to metodyka rozwiązywania problemów odpowiadająca na potrzeby ludzi, których one dotyczą. Wykorzystywana jest do projektowania nowych usług i produktów. Dostarcza klientom wartości wynikającej nie tylko z innowacyjności rozwiązania, ale również z rzeczywistej troski o nich samych. Dzięki temu odbiorcy już na etapie projektowania czują się potrzebni i zaproszeni do czynnego zaangażowania w tworzenie i wdrażanie dedykowanych im rozwiązań. Myślenie projektowe może być również efektywnie wykorzystanie na etapie planowania projektu - wyjaśnia. - Design thinking pozwala zweryfikować własne założenia poprzez poznanie potrzeb odbiorców i zdefiniowanie problemu z ich perspektywy. Narzędzia, wspomagające zespołową pracę kreatywną, pozwalają wypracować nowatorskie rozwiązania, nierzadko zaskakujące. Prototypowanie i testowanie z użytkownikami dostarcza potwierdzenia skuteczności wypracowanych koncepcji oraz umożliwia ich jak najlepsze dostosowanie do potrzeb odbiorców. Z kolei w trakcie trwania projektu, wykorzystanie elementów design thinking podtrzymuje zaangażowanie odbiorców oraz dostarcza narzędzi do weryfikacji i doskonalenia realizowanych zadań - podkreśla.

Wciąż można się zapisywać poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY na wizyty, które odbędą się:

10.12.2015 - subregion południowy (wzmocnienie potencjału edukacyjnego)
Miejsce zbiórki: Bielsko-Biała Dworzec Główny PKP, ul. Warszawska 2    
9.00 - 9.15 Zbiórka i rejestracja w Bielsku-Białej
9.15 - 9.45 Przejazd do Cieszyna
9.45 - 10.00 Poczęstunek kawowy
10.00 - 12.00 Wizyta studyjna w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Cieszynie, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 16.30 Szkolenie z Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Gimnazjum nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Cieszynie Miejsce, ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn
17.00 - Powrót do Bielska-Białej    

10.12.2015 - subregion południowy (włączenie społeczne)
Miejsce zbiórki: Bielsko-Biała Dworzec Główny PKP, ul. Warszawska 2    
7.00 - 7.15 Zbiórka i rejestracja w Bielsku-Białej
7.15 - 8.00 Przejazd do Cieszyna
8.00 - 12.00 Warsztat z Design thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Gimnazjum nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Cieszynie, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1, 43-400 Cieszyn
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 13.00 Przejazd na miejsce wizyty studyjnej
13.00 - 13.15 Poczęstunek kawowy
13.15 - 15.15 Wizyta studyjna: Spółdzielnia Socjalna Parostatek w Cieszynie
15.30 Powrót do Bielska Białej

11.12.2015 - subregion centralny (regionalny rynek pracy)
Miejsce zbiórki: Katowice, ul. Kościuszki 45
9.15-9.30 Zbiórka i Rejestracja/ poczęstunek kawowy
09.30-11.30 Wizyta studyjna: Bistro Krystynka wraca z Wiednia w Katowicach
11.30-12.00 Przejazd na miejsce prowadzenia warsztatu
12.00-12.30 Obiad
12.30-16.30 Warsztat Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Cargo Sp. z o.o. w Jaworznie
17.00 Powrót na miejsce zbiórki  

11.12.2015 - subregion centralny (regionalne kadry gospodarki)
Miejsce zbiórki: Katowice, ul. Kościuszki 45
7.45-8.00 Zbiórka i rejestracja uczestników
08.00-08.30 Przejazd na miejsce wizyty studyjnej
8.30-12.30  Warsztat z Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Cargo Sp. z o.o. w Jaworznie
12.30-13.00 Obiad
13.00-13.15 Poczęstunek kawowy
13.15-15.15 Wizyta studyjna: Firma Cargo Sp. z o.o. w Jaworznie
15.15-15.45 Powrót    

14.12.2015 - subregion północny (wzmocnienie potencjału edukacyjnego)
Miejsce zbiórki: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
9.30- 9.45 Rejestracja uczestników
9.45-10.00 Poczęstunek kawowy
10.00-12.00 Wizyta studyjna: Techniczne Zakłady Naukowe Częstochowa
12.00-12.30 Obiad
12.30-16.30 Warsztat z Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90

14.12.2015 - subregion północny (regionalny rynek pracy)
Miejsce zbiórki: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
8.00-8.15 Rejestracja uczestników i poczęstunek kawowy
8.15-12.15 Warsztat z Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
12.15-12.45 Obiad
12.45 -13.00 Przejazd na miejsce wizyty studyjnej
13.00-13.15 Poczęstunek kawowy
13.15-15.15 Wizyta studyjna: Firma Eko Szafran w Częstochowie
15.30 Powrót     

15.12.2015 - subregion północny (regionalny rynek pracy)
Miejsce zbiórki: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
7.45-8.00 Rejestracja uczestników
8.00-12.00 Warsztat z Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
12.00-12.30 Obiad
12.30 -12.40 Przejazd na miejsce wizyty studyjnej
12.40-13.00 Poczęstunek kawowy
13.00-15.00 Wizyta studyjna: Cukiernia Florentynka w Częstochowie

15.12.2015 - subregion północny (włączenie społeczne)    
Miejsce zbiórki: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90
8.45-9.00 Zbiórka i rejestracja uczestników
9.00 - 9.30 Przejazd na miejsce wizyty studyjnej
9.30 - 9.45 Poczęstunek kawowy
9.45 - 11.45 Wizyta studyjna: Fundacja Św. Barnaby w Częstochowie
11.45 - 12.00 Powrót
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 16.30 Warsztat z Design Thinking (z 1 przerwą kawową) - miejsce: Techniczne Zakłady Naukowe, Częstochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem wydarzenia jest precyzyjnie ukierunkowana edukacja, która zdecydowanie ułatwi proces przekuwania pomysłu w realny projekt. Dlatego uczestnikom zostaną zaprezentowane - wcześniej tematycznie określone - konkretne możliwości wsparcia w interesujących ich obszarach, w obecnym RPO WSL 2014-2020.

Organizatorem wizyt jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 501 708 761

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś