Przejdź do treści głównej

Zmiany w regulaminie konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2017-12-04 08:46

Rozszerzenie listy kodów PKD

Lista kodów PKD możliwych do wybrania przy wypełnianiu wniosku w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 została rozszerzona. Kody PKD dostępne dla działań ICT wspólnych dla kilku specjalizacji: 72.19/07, 72.20/07, 77.40/07, 85.42/07.

Pełną listę kodów PKD znajdą Państwo w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Wycofanie wniosku o dofinansowanie

Dodatkowo informujemy, iż mimo zniesienia ograniczenia liczby możliwych do złożenia wniosków przez jednego wnioskodawcę możliwe jest podjęcie procedury wycofania danego wniosku o dofinansowanie.

Chcąc wycofać złożony przez siebie wniosek należy złożyć stosowną informację (pismo) w formie papierowej na adres siedziby Instytucji Organizującej Konkurs (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) lub w formie elektronicznej za pomocą platformy elektronicznej SEKAP/ePUAP podpisanej przez osobę/osoby do tego uprawnione. Pismo należy złożyć niezwłocznie, nie później niż ze złożeniem kolejnego wniosku. Za wniosek złożony uznaje się wyłącznie wniosek wypełniony oraz zgłoszony za pomocą LSI 2014 i przesłany w formie elektronicznej za pomocą jednej z platform elektronicznych.

Nowy wniosek musi posiadać nowy numer. Jeżeli wnioskodawca wycofa wniosek, a następnie złoży nowy wniosek ze starym numerem, wówczas zostanie on oceniony negatywnie na etapie oceny formalnej w ramach kryterium „Poprawność złożenia wniosku”.

Uwaga! Jako nowy numer wniosku należy rozumieć indywidualny numer nadawany przez system LSI 2014 każdemu złożonemu w nim wnioskowi o dofinansowanie np. WND-RPSL.01.02.00-24-XXXX/17-001

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś