Przejdź do treści głównej

Monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. "watch dog" projektów.


2017-02-22 11:39

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia 2017 r. realizację umowy na m.in. bieżący monitoring projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie stosowania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, tzw. "watch dog" projektów.
Celem tego działania jest uzyskanie na podstawie monitoringu projektów wdrażanych w ramach EFS informacji dotyczących rzeczywistego przestrzegania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz informacji o dobrych i złych praktykach sosowanych w przeciwdziałaniu dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. Opracowany na podstawie monitoringu raport pozwoli na identyfikację obszarów problemowych, a następnie opracowanie zaleceń naprawczych / rekomendacji w celu dalszego usprawniania działań równościowych w projektach i programach operacyjnych.

Usługa będzie realizowana przez konsorcjum składające się z: Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS, Utilitia sp. z o.o. i Fundacji Aktywizacja w okresie maksymalnie do 30 stycznia 2018 r.

Bieżący monitoring obejmuje głównie projekty EFS, realizowane w 16 RPO oraz w PO WER. Zadanie będzie realizowane na próbie losowo wybranych 150 projektów, będących na różnych etapach realizacji. Weryfikacja projektów będzie prowadzona pod kątem poprawności spełnienia zasady dostępności (w tym np. uwzględnienia potrzeb grup docelowych, celów równościowych, zadań, budżetu, produktów projektów) i oceny jakości działań równościowych. Weryfikacja ta obejmuje co najmniej:

  • analizę desk research – sprawdzenie treści co najmniej wniosków o dofinansowanie projektów;
  • weryfikację faktycznej realizacji projektu (np. techniką tajemniczego klienta, za pomocą wizyt monitoringowych na miejscu realizacji projektu, wywiadów z uczestnikami projektów, anonimowych ankiet z uczestnikami lub personelem projektu) i polega na sprawdzeniu na ile faktyczna realizacja projektów jest zgodna z jego założeniami (w tym w szczególności weryfikuje takie elementy jak: dostępność architektoniczna, dostępność cyfrowa, mechanizm racjonalnych usprawnień);
  • identyfikację dobrych i złych praktyk.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę z Wykonawcą usługi.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś