Przejdź do treści głównej

Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy


2016-12-16 07:51

14 grudnia br. w Teatrze Korez w Katowicach odbyła się debata o tym, jak rozwijać szkolnictwo zawodowe dzięki funduszom unijnym. Konferencję pn. "Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansa na rynku pracy” zorganizował Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Beneficjenci – przedstawiciele dobrych praktyk pokazali, jak wdrażają projekty i rozwijają swoje szkoły, żeby młodzież, którą kształcą mogła wejść na rynek pracy bez obaw o swoją przyszłość. Bardzo ważny okazał się głoś przedsiębiorców, którzy podjęli się współpracy ze szkołami, osiągając przy tym wymierne korzyści.

Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Sylwia Tkocz wraz z Ireną Kuleszą z Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie
 • Krzysztof Kondratowicz Zastępca Koordynatora projektu „Kariera i kompetencje – zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego na potrzeby   rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”.
 • Bogumiła Kluszczyńska Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach
 • Daniel Dygudaj Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu
 • Iwona Bieniek Zastępca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice
 • Grażyna Burek Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. polityki edukacyjnej
 • Krzysztof Dybiec Prezes Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim
 • Krzysztof Kurowski przedstawiciel Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Drugą część konferencji rozpoczęło wystąpienie pana Zbigniewa Martyniaka – kierownika w Wydziale Strategii i Współpracy z JST Kuratorium Oświaty w Katowicach, który zaprezentował planowane zmiany Ministerstwa Edukacji i Nauki w obrębie szkolnictwa zawodowego. Prelekcja była wstępem do dyskusji ekspertów. Wśród zaproszonych gości byli:

 • Beata Białowąs – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości
 • Halina Kasznia – I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego
 • Tomasz Macioł – Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
                                 Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 • Katarzyna Konarska Błaszczyk – Przedstawiciel firmy Landster i Katowickiej Strefy Ekonomicznej
 • Krzysztof Piaszczyk – Właściciel firmy PPUH Dom Gaz

Eksperci próbowali określić kierunki rozwoju województwa, największe wyzwania i problemy jakie stoją przed szkołami i pracodawcami. Wspólna diagnoza wskazała na problem nierozwiniętego doradztwa zawodowego już od wczesnego etapu szkolnictwa oraz braki w diagnozach rynku pracy. Rozwój szkolnictwa zawodowego województwa śląskiego będzie zapewne procesem długim i wymagającym zaangażowania wielu osób i instytucji, a także szerokiej akcji informacyjnej i promocyjnej.
Mamy nadzieję, ze konferencja przyczyni się do wdrażania nowoczesnych programów nauczania oraz wysokiej jakość kształcenia, realizowanych również dzięki środkom, jakie są przeznaczone na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja
 • KonferencjaKonferencja

Materiał filmowy
" allowfullscreen>
" allowfullscreen>
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś