Przejdź do treści głównej

Rzecznik Funduszy Europejskich


2017-12-11 12:50

Instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich wprowadza tegoroczna nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
Obok udoskonalonych w obecnej perspektywie finansowej rozwiązań w postaci:

  • spójnej dla wszystkich programów operacyjnych - sieci punktów konsultacyjnych,
  • wizualizacji i komunikacji za pomocą stron internetowych,
  • bogatej oferty szkoleniowej,
  • pojawia się Rzecznik Funduszy Europejskich.

Jego rolą jest zadbanie o interesy beneficjentów w taki sposób, aby ich spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi dotyczące wdrażania docierały do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie programem regionalnym.
Instytucja Rzecznika nie jest substytutem procedury odwoławczej ani ścieżki sądowej lub administracyjnej w procesie aplikowania o unijne wsparcie.

Jednak w przypadku jakichkolwiek problemów w aplikowaniu, Rzecznik może być mediatorem i wsparciem w kontaktach z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL. Każdy zaangażowany w temat funduszy europejskich może dokonać zgłoszenia do Rzecznika w zakresie:

  • utrudnień, z jakimi spotkał się w staraniach o dofinansowanie lub podczas realizacji projektu;
  • może też zgłosić swoje propozycje usprawnień w realizacji RPO WSL.

Rzecznik zapewnia analizę tych zgłoszeń pod kątem zastosowania możliwych usprawnień we wdrażaniu RPO WSL. Przyjęte rozwiązanie ma pomóc w tym, aby korzystanie z funduszy unijnych opierało się na racjonalnie uproszczonych zasadach, niemniej jednak w granicach prawa.

Powołanie Rzecznika oznacza, że dla wszystkich interesariuszy Funduszy Europejskich ważne jest, aby wybór i realizacja projektów przebiegały sprawnie, a inwestowanie pieniędzy w regionie było jak najbardziej efektywne.

Symbol osoby mówiącej Rzecznik Funduszy Europejskich –  link do szczegółowych informacji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś