Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Południowego


2017-07-14 13:17

11 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Południowego.

Przy alokacja konkursu wynoszącej ponad 16 mln zł, dofinansowanie na ponad 14,3 mln zł otrzymają 4 projekty.

Wybrano do dofinasowania projekty złożone przez:

  1. Gmina Lipowa, projekt: Centrum Aktywności Społecznej w Twardorzeczce jako miejsce szkoleniowe służące do poprawy zatrudnialności i aktywizacji społeczności lokalnej
  2. Miasto Bielsko-Biała, projekt: Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej - Etap II i III
  3. Galeria Bielska BWA, projekt: Rewitalizacja Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej
  4. Gmina Łodygowice, projekt: Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś