Przejdź do treści głównej

Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Południowego


2017-06-27 13:36

Informujemy, że 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekt w konkursie nr  RPSL.04.05.02-IZ.01-24-093/16  dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Biorąc   pod   uwagę   dostępną    alokację    konkursową    wynoszącą  ponad 5 mln zł wybrano do dofinansowania 1 projekt na kwotę ponad 4 mln zł.

Dofinansowanie otrzyma Gmina Skoczów na projekt "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Skoczów".

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś