Przejdź do treści głównej

Rewitalizacja – kolejne nabory w listopadzie


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-31 15:22

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 zadecydowała o nieuruchamianiu naborów zaplanowanych na maj lub czerwiec 2016 r.

Zgodnie z treścią SZOOP RPO WSL 2014-2020 projekty rewitalizacyjne muszą wynikać z przyjętych przez każdą z gmin Programów Rewitalizacji (PR), a zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym ocenia program rewitalizacji pod względem spełnienia wymagań odnoszących się do cech i elementów programu określonych w ww. Wytycznych.

Zaledwie 17 gmin złożyło swoje programy rewitalizacji w celu przeprowadzenia oceny przez IZ RPO WSL 2014-2020, natomiast kolejnych 68 złożyło wnioski o wsparcie przygotowania programów w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”.  
W „Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego” znajduje się tylko jeden program rewitalizacji, który został pozytywnie zaopiniowany i jednocześnie uchwalony przez radę gminy.

Z uwagi na toczące się prace związane z oceną programów rewitalizacji oraz niewielką ilośćprogramów złożonych  i pozytywnie  zaopiniowanych, a także wobec realnego ryzyka, że w ramach naborów nie wpłyną żadne wnioski aplikacyjne, IZ RPO WSL 2014-2020 zdecydowała o uruchomieniu konkursów dla:

  • Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT,
  • Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Południowy
  • Poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Zachodni

w drugim terminie, który jest przewidziany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok, tj. w listopadzie bądź grudniu.

Więcej na temat rewitalizacji w RPO WSL 2014-2020 w zakładce: Rewitalizacja

Więcej na temat harmonogramu: Harmonogram naborów

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś