Przejdź do treści głównej

Przekaz na żywo spotkania informacyjnego dotyczącego działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.


2017-05-12 13:55

Spotkanie informacyjne dotyczące finansowania projektów w obszarze zdrowia w ramach działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy.

Zapraszamy do oglądania transmisji on-line
19 maja 2017 r., 10:00 – 13:00

Podczas spotkania zostaną poruszone ważne kwestie dotyczące możliwości realizacji projektów EFS z zakresu:

  • profilaktyki nowotworów (programy zdrowotne z zakresu profilaktyki nowotworów: rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego),
  • rehabilitacji leczniczej ułatwiającej powroty do pracy,
  • wdrożenia działań Regionalnego programu przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy w Województwie Śląskim
  • możliwości przekwalifikowania osób starszych (50+) pracujących w trudnych warunkach (szkolenia, kursy) oraz eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (działania podejmowane przez pracodawców).

W drugiej części:
Omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 realizowanego w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs, typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych oraz typ projektu nr 6 Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś