Przejdź do treści głównej

Przedłużony termin naboru na badania i rozwój dla przedsiębiorców


2017-06-27 14:48

Do 17 lipca 2017 r. można składać wnioski w konkursie RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 
- Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych, średnich oraz - co jest nowością w tym roku także dużych przedsiębiorstw. Wspieramy dwie inicjatywy, dwa typy projektów. Pierwszy dotyczy stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 
w przedsiębiorstwach i jest szansą m.in. na zakup nowych maszyn i urządzeń, służących pracom B+R, aparatury badawczej, niezbędnej do prowadzenia badań, jak również licencji na oprogramowanie. W drugim dofinansowanie przeznaczone jest bezpośrednio na prace B+R 
w przedsiębiorstwach – tutaj wliczamy koszty wynagrodzeń pracowników, ekspertów zaangażowanych w realizację danego projektu czy użytkowania aparatury i sprzętu – wyjaśnia Bartosz Rozpondek p.o. Dyrektora ŚCP.

Projekty powinny obejmować opis prac B+R, zarówno przemysłowych, jak 
i eksperymentalno-rozwojowych. Przykłady realizowanych projektów pokazują, jak szerokie może być zastosowanie tego typu wsparcia. Przede wszystkim dotyczą inteligentnych specjalizacji naszego regionu, którymi są medycyna, energetyka i ICT. Znajdziemy zatem przykłady prac badawczo-rozwojowych, służących  opracowaniu prototypów innowacyjnych systemów monitoringu; z dziedziny energetyki – prowadzenia badań pod kątem magazynowania energii odnawialnej, czy z medycyny – prace nad innowacyjnymi usługami przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych.

Szczegóły dostępne są tutaj.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś