Przejdź do treści głównej

Przedłużenie terminu naborów wniosków w ramach poddziałań: 11.2.1, 11.2.2 oraz 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-02-25 11:48

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że z uwagi na specyfikę działania 11. 2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów w zakresie nawiązania współpracy, a w uzasadnionych przypadkach formalnego partnerstwa na zasadach określonych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach niżej wymienionych poddziałań:

• 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT – nr naboru RPSL.11.02.01-IZ.01-24-049/16 - do  31 marca 2016 r.;
• 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT dla Subregionu Południowego – nr naboru RPSL.11.02.02-IZ.01-24-051/16 i Subregionu Północnego – nr naboru RPSL.11.02.02.-IZ.01-24-050/16 do 31 marca 2016 r.;
• 11.2.3 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego –konkurs - nr naboru RPSL.11.02.03-IZ.01-24-053/16 do 14 marca 2016 r.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś