Przejdź do treści głównej

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych


2016-10-07 14:00

Wojewódzki Urząd Pracy
Informujemy, że 04.10.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL11.03.00-IP.02-24-008/16 dla Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych – konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Instytucja Organizująca Konkurs, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przedstawia poniżej oraz na stronie ogłoszenia o naborze listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę członków Komisji Oceny Projektów powołanych do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.

Poniżej znajdą Państwo Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, wybranych do dofinansowania oraz Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś