Przejdź do treści głównej

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach naboru prowadzonego w trybie procedury pozakonkursowej dla Poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe OSI.


2017-10-30 15:16

25 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów i wybrał do dofinansowania projekt w ramach naboru prowadzonego w trybie procedury pozakonkursowej nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 z poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe OSI.

Wybrano do dofinansowania 1 projekt o łącznej wartości dofinansowania wynoszącej ponad 2 mln zł.

Dofinansowanie otrzyma Zgromadzenie Słowa Bożego- Misjonarze Werbiści Dom Zakonny na projekt "Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu".

Lista wybranych projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajduje się w załączniku poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś