Przejdź do treści głównej

Projekt wybrany do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.7 Rozwój usług adopcyjnych - tryb pozakonkursowy


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-04-28 09:37

Informujemy, że Zarząd Województwa uchwałą nr 709/110/V/2016 z 26 kwietnia 2016 r.  wybrał do dofinansowania projekt w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPSL.09.02.07- IZ.01-24-004/15 , Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.7. Rozwój usług adopcyjnych - tryb pozakonkursowy.
Jednocześnie przedmiotową uchwałą przyjęte zostały Zasady realizacji projektu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś