Przejdź do treści głównej

Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wydarzenie:
Zobacz w wybranym terminie
od 2017-11-07 [08:30] do 2017-11-07 [15:30]
Data publikacji: 2017-10-13 07:22

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach zaprasza na szkolenie

Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020

Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów aplikujących o środki unijne w ramach Polityki Spójności w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Termin szkolenia:

Termin: 7 listopada 2017 r.
Rejestracja: 8.00 – 8.30
Szkolenie: 08.30-15.30
Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Budynek Urzędu Marszałkowskiego, Sala Kolumnowa, wysoki parter

Tematyka szkolenia:

- aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych oraz przepisów około zamówieniowych,
- ocena prawidłowości określania wartości szacunkowej zamówienia,
- ocena wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego z punktu widzenia: wartości, przedmiotu i celów zamówienia oraz wymagań ustawy Pzp,
- omówienie specyfiki zamówień w odniesieniu do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz    Funduszu Spójności,
- zasada konkurencyjności,
- omówienie najistotniejszego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie postępowań publicznych z udziałem środków Unii Europejskiej,
- warunki udziału w postępowaniu – ocena zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia, a także dokumenty, jakich może żądać Zamawiający w celu wykazania spełnienia warunków dotyczących rzetelności Wykonawcy,
- weryfikacja złożonych dokumentów oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy,
- zasady udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 € netto,
- najczęściej popełniane błędy

Zasady rekrutacji:
Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (formularz będzie aktywny od 16.10.2017 r.)
Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w sytuacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 32/ 77 40 193.

 Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś