Przejdź do treści głównej

Podsumowanie konsultacji społecznych


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-12-10 14:08

W związku z zakończonymi  konsultacjami społecznymi dotyczącymi propozycji kryteriów oceny projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego:

- Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT w ramach Osi priorytetowej XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

- Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT w ramach Osi priorytetowej XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

- Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs w ramach Osi priorytetowej XI  Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,

Instytucja Zarządzająca RPO WSL przedstawia listę odpowiedzi do uwag dotyczących kryteriów wyżej wymienionych Poddziałań. Ostateczną decyzję w sprawie brzmienia kryteriów podejmie Komitet Monitorujący IZ RPO WSL 2014-2020 w dniu 10 grudnia br. Treść odpowiedzi uwzględnia także ustalenia ze spotkania z przedstawicielami ZIT/RIT, które odbyło się w dniu 4 grudnia br. oraz  ustalenia ze spotkania z przedstawicielem  Komisji Europejskiej, które miało miejsce w dniu 9 grudnia br.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś