Przejdź do treści głównej

Pierwszy nabór w trybie konkursowym ZIT/RIT rozstrzygnięty


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-04-13 13:34

Rozstrzygnięto pierwszy w województwie śląskim i jednocześnie w Polsce nabór w trybie konkursowym dotyczący Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

5 kwietnia br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 586/105/V/2016 zatwierdził listę ocenionych projektów i wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Spośród 3 złożonych projektów do dofinansowania zatwierdzono następujące 2 inwestycje:

  • Projekt pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterowania oświetleniem w Rybniku”, złożony przez Miasto Rybnik, z wnioskowaną kwotą dofinansowania ok. 2,16 mln zł.
  • Projekt pn. „Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie Gminy Marklowice”, złożony przez Gminę Marklowice, z wnioskowaną kwotą dofinansowania ok. 840 tys. zł.

Wcześniej 30 marca br. uchwałą nr 17/2016 lista ta została zatwierdzona przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, co bezpośrednio wynika z zapisów porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Nabór projektów w ramach tego konkursu odbył się w okresie od 29.10.2015 r. do 30.12.2015 r., a jego budżet wyniósł ok. 4,77 mln zł.

Od momentu podpisania porozumienia w sprawie powierzenia zadania z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, który miał miejsce 13 marca 2015 r., Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego przeprowadził do tej pory 8 naborów projektów. Łączny budżet UE na te nabory wyniósł ponad 124 mln zł.

Najbliższy nabór wniosków – w okresie od 15 kwietnia do 4 maja br. – będzie dotyczył poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego.

W 2016 roku w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego planuje się ogłosić jeszcze 15 naborów zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś