Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15


2015-12-29 11:15

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.nr konkursu RPSL.11.01.05-IZ.01-24-003/15.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś