Przejdź do treści głównej

Ogłoszenie o wynikach naboru nr RPSL.09.03.02-IZ.01-24-005/15


2015-12-28 15:31

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej– projekty pozakonkursowe.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś