Przejdź do treści głównej

Nowy nabór wniosków z poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


2017-03-28 16:03

Już od 28 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17. Konkurs przewidziany jest wyłącznie dla projektów realizowanych na obszarach funkcjonalnych Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i realizujących jej cele i założenia.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców;
 4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców.

Kto otrzyma dofinansowanie?

 • Dla projektów ad. 1-3: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
  • agencje zatrudnienia;
  • instytucje szkoleniowe;
  • instytucje dialogu społecznego;
  • instytucje partnerstwa lokalnego;
  • Lokalne Grupy Działania.
 • Dla projektów ad. 4: Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty wskazane w ustawie.

Kto może skrzystać ze wsparcie?

 • osoby powyżej 30. roku życia: bezrobotne, nieaktywne zawodowo,zwłaszcza należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50. roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 kwietnia do 28 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na listopad 2017 roku.

Budżet naboru to ponad 11,5 mln zł.

W konkursie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95 %, a minimalna wartość projektu nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

Już teraz doczytaj więcej w ogłoszeniu i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś