Przejdź do treści głównej

Obowiązkowe szkolenia dla ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-01-13 13:32

Od 13 stycznia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego ustala obowiązkowy program szkoleniowy dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego). Obejmuje on następujące szkolenia:
•    Kwalifikowalność wydatków,
•    Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.

Program szkoleniowy jest dostępny na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS), pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obowiązkowego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający odbycie wskazanych wyżej szkoleń.
Ponadto, od 12 lutego 2016 r. instytucje uczestniczące w systemie wyboru projektów w ramach RPO WSL (w zakresie EFS), do składów KOP lub do oceny projektów pozakonkursowych mogą powoływać wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obowiązkowego programu szkoleniowego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś