Przejdź do treści głównej

Obliczanie wskaźników w projekcie na podstawie wykazanych danych w formularzu PEFS - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego


2017-09-12 13:15

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego pragnie poinformować o nowej funkcjonalności systemu LSI2014 jaką jest obliczanie wskaźników w projekcie na podstawie wykazanych danych w formularzu PEFS.

Uzupełniając dane w formularzu PEFS dotyczące uczestników projektu oraz instytucji, system LSI2014 ma możliwość podsumowania wartości wskaźników projektu przechodząc do zakładki:

Wykazane nazwy wskaźników wyświetlają się po wybraniu „Podsumowanie dla wskaźników” i są zaimportowane automatycznie z danych projektu, jednocześnie funkcjonalność ta służy do agregowania informacji w odniesieniu do wskaźników, dla których możliwe było ich pozyskanie z danych uczestników.

Beneficjent w celu otrzymania realnych wartości wskaźników powinien uzupełnić właściwy zakres dat - „Data od”, „Data do” - za jaki okres mają być wykazane dane.

Przykładowo można podać okres danego wniosku o płatność jak i również okres realizacji projektu.

Powyższa funkcjonalność usprawni weryfikacje wprowadzonych danych do formularza PEFS z danymi jakie są wykazane we wniosku o płatność w ramach wskaźników projektu.

W przypadku chęci korzystania z przedmiotowego modułu, a co za tym idzie prawidłowego wyliczenia wskaźników dotyczących uczestników wcześniej wprowadzonych do formularza PEFS, konieczne jest ponowne dokonanie zapisu każdego uczestnika ujętego w formularzu PEFS.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, iż narzędzie obliczania wskaźników zlicza wszystkie przypadki udzielenia formy wsparcia w projekcie. Należy zatem zweryfikować wyniki w ramach projektu, w których konkretny rodzaj pomocy dla uczestników/instytucji mógł zostać udzielony kilkukrotnie (osoba/instytucja powinna zostać wykazana we wskaźnikach raz, niezależnie od liczby powtarzających się form wsparcia otrzymanych w projekcie). Ponadto należy zaznaczyć, iż jest to narzędzie pomocnicze i nie zwalnia Beneficjenta z konieczności weryfikacji stopnia osiągnięcia wskaźników we własnym zakresie.

Powyższa funkcjonalność systemu LSI2014 w ramach modułu PEFS jest wprowadzona pilotażowo, w związku z tym Instytucja Zarządzająca zwraca się z prośbą o zgłaszanie opinii i sugestii dotyczących jej działania na adresy: rkowalski@slaskie.pl oraz mprzybyl@slaskie.pl

Na podstawie przesłanych informacji funkcjonalność ta będzie podlegać w miarę możliwości modyfikacjom i ulepszeniom.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś