Przejdź do treści głównej

Nowe nabory ogłoszone w ramach Programu


2017-03-30 15:19

Już od 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie dotyczącym działania 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17) oraz od 28 kwietnia br. z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17).

5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17)Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie
- wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Kto otrzyma dofinansowanie?
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2. organizacje pozarządowe.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 kwietnia do 31 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na listopad 2017 roku.
Budżet naboru to ponad 2 mln zł.

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17)Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie
1. wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach,
2. tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

Kto otrzyma dofinansowanie?
1. mikroprzedsiębiorstwa,
2. małe i średnie przedsiębiorstwa,
3. duże przedsiebiorstwa.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 kwietnia do 22 czerwca 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na styczeń 2018 roku.
Budżet naboru to prawie 300 mln zł.Już teraz doczytaj więcej w ogłoszeniach (NR RPSL.05.05.00-IZ.01-24-157/17) oraz (RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17) i złóż wniosek!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś