Przejdź do treści głównej

Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs


2017-10-11 12:13

Informujemy, że 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17 w zakresie poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (typ projektu nr 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych, oraz typ projektu nr 6: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia).

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu utworzono 3 listy ocenionych projektów, osobno dla każdej puli środków przeznaczonej na poszczególne subregiony. Jednocześnie informujemy, że żaden z wniosków złożonych dla Subregionu Zachodniego nie uzyskał oceny pozytywnej i nie został rekomendowany do dofinansowania. Natomiast w ramach puli środków przeznaczonych dla Subregionu Północnego nie został złożony żaden wniosek.

W ramach puli środków przeznaczonych dla Subregionu Centralnego do dofinansowania wybrany został jeden projekt:

"Eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka dla pielęgniarek/zy i położnych 50+ w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym" - złożony przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy z siedzibą w Tarnowskich Górach

Rekomendację do dofinansowania z puli środków dla Regionu Południowego uzyskały dwa projekty:

"Profilaktyka poprzez szkolenia i doposażenie miejsc pracy celem ułatwienia pozostania w zatrudnieniu" - złożony przez Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

"Poprawa warunków pracy pracowników zatrudnionych w szpitalu" - złożony przez Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu


Listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś