Przejdź do treści głównej

Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie z podziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT


2016-09-27 15:00

Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku, który podlegał uzupełnieniu braków formalnych lub/oraz oczywistych omyłek, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej, w konkursie RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16  ZIT Subregion Centralnego z Podziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Poniżej lista wniosków.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś