Przejdź do treści głównej

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 06.01.00-IZ.01-24-015/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-04-20 15:26

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 19.04.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 670/108/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr 06.01.00-IZ.01-24-015/15 dla Działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, Oś priorytetowa 6. Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów na łączną kwotę dofinansowania 820 861 002,29 zł, przy zachowaniu ich kolejności na liście ocenionych projektów.

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku.

Wśród wybranych do dofinansowania przedsięwzięć znajduje się projekt pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik - etap I, złożony przez Miasto Rybnik, który stanowi duży projekt w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (…). Projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie podlegał zgłoszeniu do KE w celu potwierdzenia dofinansowania przez KE.

Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista członków KOP znajduje się w załączniku.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś