Przejdź do treści głównej

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Północnego


2017-08-31 14:36

Informujemy, że 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16  z działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Północnego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wybrane zostały trzy projekty, które otrzymają dotacje opiewające na łączną kwotę ponad 11 mln zł.

  • Gmina Miasto Częstochowa- Przebudowa budynku przy ul. Sułkowskiego 9 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Gmina Żarki- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po dawnej szkole podstawowej na socjalne lokalne mieszkalne w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • Gmina Myszków- Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Gminie Myszków.

    Listę wybranych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś