Przejdź do treści głównej

Komunikat dotyczący prawa zamówień publicznych


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-06 12:26

18 kwietnia br. upłynął termin na implementację do krajowego prawodawstwa znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

W związku z faktem, iż  termin ten, nie został dotrzymany, Ministerstwo Rozwoju sugeruje, w celu uniknięcia w przyszłości  problemów wynikających z niedostosowania prawa polskiego do unijnego, należy – jeżeli to możliwe – wstrzymać się z wszczynaniem procedur przetargowych do czasu wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W przypadku jednak , gdy nie ma możliwości odroczenia wszczęcia procedur przetargowych, Ministerstwo Rozwoju radzi, aby stosować się do zaleceń wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych (link do przedmiotowego komunikatu: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test ). Ministerstwo Rozwoju zwraca uwagę, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE istnieje pogląd o konieczności bezpośredniego stosowania dyrektyw przez podmioty należące do szerokiego kręgu podmiotów władzy państwowej, w tym samorządów oraz ich jednostek i spółek.

Wobec tego, nie można w przyszłości wykluczyć, że za uchybienia podmiotów należących do tego kręgu, wynikające z opóźnienia w implementacji wyżej wymienionych dyrektyw, organy UE będą oczekiwały nałożenia korekt o charakterze indywidualnym. Pamiętać należy bowiem, że co do zasady odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych ponoszą w pełni zamawiający (beneficjenci).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś