Przejdź do treści głównej

Harmonogram składania wniosków o płatność na I kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


2016-11-25 07:42

Informujemy, że od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów RPO WSL w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na I kwartał 2017 r.

Harmonogramy należy sporządzać w oparciu o rzetelną analizę prognozowanych płatności, uwzględniającą opóźnienia w realizacji projektów.

Harmonogramy należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą LSI RPO WSL 2014-2020. Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich Beneficjentów od momentu wybrania do dofinansowania do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Po upływie wskazanego terminu moduł umożliwiający złożenie harmonogramów zostanie zablokowany.

W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania harmonogramów składania wniosków o płatność, pracownicy Referatu realizacji płatności udzielają informacji na temat sporządzania ww. dokumentu pod nr telefonu: (32) 77-40-330 oraz (32) 77-40-331

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś