Przejdź do treści głównej

Potyczki językowe czas zacząć! Eurodyktando 2016


2016-10-11 13:06

Już po raz ósmy młodzież, która kocha potyczki językowe, będzie mogła stanąć do konkursu "Eurodyktando".
Finał konkursu odbędzie się 26 października 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach.
Dla kogo
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.

Uczestnictwo
Warunkiem uczestnictwa w „Eurodyktandzie" jest zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie eurodyktando.slaskie.pl oraz przejście przez krótki test sprawdzający.

Nagrody
Dla najlepszych:

 • Warsztaty z poliglotami - Jak skutecznie uczyć się języków obcych.
 • Nagrody rzeczowe
 1. nagroda - tablet
 2. nagroda – czytnik ebooków
 3. nagroda – głośnik

Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.
Gra miejska
W przerwie koniecznej do sprawdzania dyktanda atrakcyjna gra miejska dla wszystkich uczestników.

Organizator
Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Mamy nadzieję, że w ten nietypowy sposób przybliżymy młodzieży zagadnienia Funduszy Europejskich a przy okazji zapoznamy z regułami poprawnej pisowni języka ojczystego będącego zarazem jednym z języków Unii Europejskiej.
                                  
Regulamin oraz rejestracja uczestników znajdują się na stronie eurodyktando.slaskie.pl
Znajdziesz nas również na naszym fanpage

Dla nauczycieli

Dla nauczycieli przewidzieliśmy specjalnie utworzony Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat konkursów skierowanych na wsparcie dla szkół w szczególności planowanych w miesiącu listopadzie i grudniu:

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
Poddziałanie 11.1.4
Poprawa efektywności kształcenia ogólnego, którego celem jest:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty
  w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym
  z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, którego celem jest:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu
   i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów
   i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  • rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, którego celem jest:

 1. Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś