Przejdź do treści głównej

Eksperci do oceny projektów - Interreg Polska - Słowacja


2016-09-08 11:18

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 informuje o naborze na ekspertów w dziedzinach:

-         analiza ekonomiczno-finansowa (wymagane wykształcenie ekonomiczne, finansowe bądź pokrewne oraz doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych dla różnego rodzaju przedsięwzięć lub ich weryfikacji);

-         ocena oddziaływania projektu na środowisko (wymagane wykształcenie związane z ochroną środowiska lub pokrewne oraz doświadczenie i praktyka z zakresu ochrony środowiska);

-         ocena wykonalności technicznej infrastruktury drogowej, turystycznej, rekreacyjnej, kultury, edukacyjnej, infrastruktury dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego oraz narzędzi teleinformatycznych (wymagane wykształcenie techniczne oraz doświadczenie związane z projektowaniem dokumentacji technicznej (projektantów); nadzorowaniem inwestycji np. inspektorów nadzoru);

-         ocena merytoryczna w następujących obszarach tematycznych (wymagane wykształcenie zgodne z jedną z poniższych dziedzin, doświadczenie, wiedza i praktyka w zakresie danej dziedziny)

  • infrastruktura komunikacyjna,
  • dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze z elementami turystyki, kultury, sportu
    i rekreacji (możliwa specjalizacja w dziedzictwie tylko kulturowym lub tylko przyrodniczym),
  • narzędzi teleinformatycznych,
  • promocja regionu,
  • transport publiczny.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 20 września 2016 r.

Szczególy naboru na ekspertów do oceny projektów znajdą Państwo na stronie Programu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś