Przejdź do treści głównej

Badania ewaluacyjne w ramach RPO WSL


2017-10-02 15:11

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.
Wskutek czego do przedsiębiorców z terenu województwa śląskiego, podmiotów wnioskujących o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020, beneficjentów Programu, a także uczestników projektów, jak również przedstawicieli Lokalnych Grup Działań, Lokalnych Grup Rybackich mogą dzwonić przedstawiciele podanych poniżej firm w celu przeprowadzenia ankiet telefonicznych bądź wywiadów pogłębionych (osobistych lub telefonicznych).

Uprzejmie prosimy o udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania oraz umawianie się na wywiady.

Poniżej przedstawiamy listę przeprowadzanych badań i nazwy firm, które je realizują:

 1. Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów.
  Wykonawca badania: EVALU Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (00-172), przy ul. Dzikiej 19/23 lok. 55;
  Podwykonawca (firma ankieterska):Smartpanels.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-355), przy ul. Powstańców Śląskich 103/1;
 2. Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  Wykonawca badania: ECORYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Solec 38 lok. 105;
 3. Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych.
  Wykonawca: DYSPERSJA Anna Chrościcka z siedzibą w Warszawie przy ul. Szymanowskiego 4 lok. 65;
 4. Ewaluacja systemu komunikacji funduszy europejskich oraz zrealizowanych działań informacyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020.
  Wykonawca badania: EVALU Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (00-172), przy ul. Dzikiej 19/23 lok. 55;
  Podwykonawca (firma ankieterska): Smartpanels.pl sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-355), przy ul. Powstańców Śląskich 103/1;
 5. Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
  Wykonawca: konsorcjum firm: Grupa BST Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach (40-748) przy ul. Mieczyków 12 oraz EU-CONSULT Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku (80-747) przy ul. Toruńskiej 18C lok. D.

Zachęcamy do czynnego udziału w badaniach i dziękujemy za poświęcony czas!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś