Przejdź do treści głównej

Komunikat w sprawie konkursów nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-03-11 07:38

Zarząd Województwa, na posiedzeniu w dniu 10. marca, podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu oceny projektów, dokonanej przez Komisję Oceny Projektów dla dwóch działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie oraz

Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Zadaniem audytu będzie potwierdzenie, że przyjęte dotychczas procedury, regulaminy i kryteria będą służyć optymalnemu wykorzystaniu środków finansowych dla zrównoważonego rozwoju województwa.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś