Przejdź do treści głównej

Aktualizacja systemu LSI 2014 w zakresie zmian technicznych- 23.05.2017 r.


2017-05-23 15:08

Informujemy o aktualizacji systemu LSI 2014 w zakresie zmian technicznych.

1. Wprowadzono drobną zmianę w zakresie nawigacji pomiędzy zadaniami w projekcie.

Zmiana ta usprawnia działanie systemu przede wszystkim w przypadku dużej liczby kosztów.

Aktualne działanie systemu to: każde z zadań uzupełniane jest przez wnioskodawcę/beneficjenta na stronie wybieranej za pomocą listy rozwijalnej - w polu C.2.2 Koszty kwalifikowalne. (wcześniej koszty dla wszystkich zadań uzupełniane były na jednej stronie, w jednym miejscu).

Aktualne działanie systemu: nawigacja pomiędzy zadaniami i kosztami wygląda jak poniżej:


2. Dla formularza wniosku o dofinansowanie EFRR nastąpiła zmiana mechanizmów wyliczania kosztów jednostkowych w tabeli C.2.2. Koszty kwalifikowalne.

Zmiana ta usprawni rozliczanie projektu po zakończeniu postępowań dot. udzielania zamówień i przesuwanie oszczędności pomiędzy zadaniami.

Aktualne działanie systemu: wnioskodawca/beneficjent wypełnia pola: ilość, wydatki kwalifikowalne i wnioskowane dofinansowanie, natomiast cena jednostkowa liczona jest automatycznie przez system LSI. (wcześniej system LSI automatycznie wyliczał wydatki kwalifikowalne na podstawie ceny jednostkowej oraz ilości).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś