Przejdź do treści głównej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Regionalnego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2016-05-04 08:34

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów w ramach Programu Regionalnego.

Aktualizacja dokumentu polega na:

  • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych;
  • podniesieniu wysokości alokacji przewidywanej na konkursy ogłaszane przez WUP (ze względu na konieczność podjęcia działań prowadzących do osiągnięcia celu certyfikacji na poziomie zaplanowanym na 2018 rok);
  • przesunięciu, na IV kwartał, terminu naboru wniosków w ramach działania 10.3 (ze względu na trwające prace związane z przygotowaniem i zaopiniowaniem Programów Rewitalizacji, które są niezbędne do aplikowania  o środki);
  • aktualizacji terminu naboru wniosków w obszarze działania 8.3.2. (nabór w lutym nie odbył się ze względu na trwający proces akceptacji założeń konkursu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia; przewidziano uruchomienie nowego naboru obejmującego 1. typ projektów na sierpień);
  • przesunięciu na przyszły rok, terminu naboru wniosków w ramach działania 1.3, typ projektów 1 i 2 (ze względu na konieczność ustalenia ostatecznych wytycznych warunkujących uruchomienie konkursów, w tym informacji nt. standardów międzynarodowych, które są niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs).

 

Uprzejmie informujemy, że w Harmonogramie na rok 2016 znalazły się dwie omyłki pisarskie w kwotach alokacji przewidzianych na nabory w dwóch poddziałaniach:

  • 8..1.3  Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs  – Jest: 8 500 00 € , 34 000 000 zł, powinno być 8 500 000 €, 34 000 000 zł
  • 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Północny – Jest: 62 132 €. 248 528 zł, powinno być: 65 132 €, 260 528 zł

Informujemy, że na posiedzenie Zarządu wniesiony zostanie dokument korygujący ww. omyłki.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś