Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-04-26

Wyniki naboru z działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16  

2018-04-26

Pożyczka rewitalizacyjna już dostępna!

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację projektów rewitalizacyjnych w ramach działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego. Pula dostępnych...

2018-04-18

Kolejny projekt wybrany w ramach naboru z poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

Przedstawiamy kolejny projekt wybrany do dofinansowania w ramach naboru RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 262 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 6 806 543 388,95 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś