Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-06-18

Zaproszenie do składania ofert – zostań partnerem w ramach Agendy Miejskiej

Komisja Europejska poszukuje nowych partnerów do Agendy Miejskiej w ramach sieci "Bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej" oraz "Kultura i dziedzictwo kulturowe".

2018-06-13

Wyniki naboru z poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu Centralnego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17 .

2018-06-13

Wyniki naboru wniosków o dofinasowanie po procedurze odwoławczej w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Przedstawiamy wyniki naboru konkursu z podziałem na typy projektów oraz status przedsiębiorstwa, dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 uwzględniające procedurę odwoławczą.Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 386 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 7 057 052 322,77 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś