Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-09-26

Zmiana terminów rozstrzygnięcia konkursów z działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Zmieniliśmy terminy rozstrzygnięć konkursów nr: RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 oraz RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 .

2018-09-25

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-185/17.

2018-09-25

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Zaktualizowaliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 915 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 182 471 318,64 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś