Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-10-17

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja wersji 14.0

16 października 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja...

2018-10-16

Wyniki konkursu z poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.01-IZ.01-24-189/17 .

2018-10-17

Wyniki naboru pozakonkursowego z poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.10.03.04-IZ.01-24-182/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 3 011 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 458 833 235,73 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś