Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-07-20

Zmiana regulaminów konkursów z poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI i 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wydłużyliśmy czas trwania naboru nr RPSL.09.01.03-IZ.01-24-250/18 oraz wprowadziliśmy zmiany w regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-251/18 .

2018-07-20

Wyniki konkursu z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregionu Centralnego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17 .

2018-07-18

Rozstrzygnięcie konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 i RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 488 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 7 258 941 069,30 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś