Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-09-26

Wyniki konkursu po autokontroli w ramach poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

Wybraliśmy projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 z wyszczególnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania w rezultacie zakończonej autokontroli.

2018-09-26

Koniec naboru i początek oceny wniosków złożonych w konkursie z działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

Informujemy, że 18 września 2018 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 . Rozpoczęliśmy weryfikację oczywistych omyłek i ocenę spełnienia kryteriów...

2018-09-26

Wyniki konkursu z działania 3.2 Innowacje w MŚP

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 921 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 188 135 463,58 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś