Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-07-20

Wyniki konkursu z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Subregionu Centralnego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-207/17 .

2018-07-18

Rozstrzygnięcie konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr  RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17 i RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17 .

2018-07-18

Zmiany w ogłoszonych naborach z poddziałań 7.1.1; 7.1.2; oraz 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy/zatrudnienia

Zmieniliśmy Pakiety aplikacyjne trwających konkursów nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-053/18;   RPSL.07.01.03-IP.02-24-054/18 ;  RPSL.07.01.01-IP.02-24-055/18 ;  RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18.Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 475 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 7 231 953 134,56 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś