Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-05-24

Zmiana pakietu aplikacyjnego dla konkursu z poddziałania 9.2.3 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - OSI

Dostosowaliśmy brzmienie typów projektów które można realizować w ramach konkursu RPSL.09.02.03-IZ.01-24-252/18.

2018-05-24

Wyniki konkursu z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-201/17 .

2018-05-24

Kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

Zaktualizowaliśmy listę wybranych projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.03.01.IZ.01-24-126/16   w wyniku zakończenia procedury odwoławczej oraz zwiększenia alokacji w konkursie.Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 334 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 6 941 156 977,25 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś