Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-08-17

Zmiana w regulaminie konkursu z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (typ projektu 1: opieka nad kobietami w ciąży) – konkurs

16 sierpnia 2017 r. zmienił się regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 .

2017-08-17

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Zachodniego

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 .

2017-08-17

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 .Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 209 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 700 052 964,87 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś