Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2017-10-13

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

4 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.

2017-10-04

Konkurs „Let the Stars Shine” na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej

Zapraszamy gminy z terenu województwa śląskiego do udziału w etapie regionalnym europejskiego konkursu „Let the Stars Shine” zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van...

2017-10-03

Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

W związku z nowelizacją "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020" Ministerstwo Rozwoju przedstawia stanowisko odnośnie publikacji zapytań...Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 208 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 699 248 014,87 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś