Przejdź do treści głównej

3338
podpisanych umów

9250543985.40
przyznanego dofinansowania z UE

49910
uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych


Polecamy

Wiadomości

2019-01-18

Listy złożonych wniosków w ramach II rundy naboru z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - rozpoczęcie weryfikacji i oceny

15 stycznia zakończył się nabór wniosków w ramach II rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-012/18.

2019-01-18

Wyniki naboru z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Prezentujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18 .

2019-01-11

Zmiany w ogłoszonym naborze z poddziałania 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego

Zmieniliśmy termin zakończenia i rozstrzygnięcia naboru nr  RPSL.04.05.01-IZ.01-24-243/18Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 3 338 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 9 250 543 985,40 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś