Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-09-20

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs OSI Bytom po procedurze odwoławczej

Zaktualizowaliśmy listy projektów ocenionych z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia w rezultacie zakończonej procedury odwoławczej.

2018-09-20

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 7.4 Outplacement - konkurs w rezultacie zakończonej autokontroli

Zmieniliśmy listy projektów ocenionych z poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs.

2018-09-20

Dodaj młodym PO WER'a!

3 października 2018 r. zapraszamy na konferencję dotyczącą aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób do 29 r.ż. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 888 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 141 592 223,50 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś