Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-03-19

Aktualizacja instrukcji wypełniania bazy personelu w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla beneficjentów i wnioskodawców EFS

Zapraszamy wnioskodawców i beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego do zapoznania się ze zaktualizowaną instrukcją wypełniania bazy personelu w LSI 2014.

2018-03-16

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – OSI Bytom

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17 .

2018-03-15

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie z poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 153 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 6 643 214 601,24 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś