Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-07-16

Nowy moduł w LSI2014 – Harmonogram Form Wsparcia

Dla beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uruchomiliśmy w LSI2014 nowy moduł tj. Harmonogramy Form Wsparcia.

2018-07-13

Przesunięcie terminu ogłoszenia naborów z działań 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (outplacement)

Przesunęliśmy termin ogłoszenia niektórych naborów zaplanowanych w Indykatywnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na rok 2018.

2018-07-13

Lista złożonych wniosków w naborze z poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 2 453 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 7 205 925 389,21 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś