Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości

2018-11-07

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Możliwość pozyskania grantu na dodanie do realizowanego projektu z EFS komponentu ponadnarodowego.

2018-10-31

UWAGA !!! Ostrzegamy przed "fałszywymi pracownikami" Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Ostrzegamy przed osobami, które podszywają się pod pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

2018-11-15

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18 .Sukcesy projektów

RPO WSL 2014-2020: 3 105 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 8 683 095 367,65 zł

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś