Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.1. Outplacement - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 .


Lista wniosków do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT PŁN

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17 .


Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa - ZIT

23 maja 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16  Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 5 209 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 7 702 701 205,44 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś