Przejdź do treści głównej

Polecamy

Wiadomości


Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursach w ramach Poddziałań 9.1.1/9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych (ZIT oraz RIT Subregionu Pónocnego)

Informujemy, że został wydłużony termin składania wniosków aplikacyjnych w następujących konkursach: nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 oraz RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.


Ruszyła kolejna ocena projektów w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy, że rozpoczęła się ocena wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16.


Ruszyła ocena dla konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Rozpoczęła się ocena projektu złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.Sukcesy projektów

Tu znajdziesz szczegółowe opisy wszystkich projeków, które otrzymały dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zobacz projekty na mapie

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Rozpocznij spacer

Zachęcamy do gry panoramicznej po wybranych projektach RPO WSL 2007-2013

Zagraj w grę

RPO WSL 2007-2013: 0 podpisanych umów dofinansowanych na kwotę 0,00 zł

Pomóż nam poprawić serwis

Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś